Valde nytt framför modernisering

  • Posted on: 23 juni, 2013
  • By:

loogo Byggherrarna logo

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar inom privat och offentlig verksamhet. Efter en varumärkesstrategi blev det tydligt att den befintliga logotypen behövde moderniseras för att spegla förändringarna och framtiden för föreningen. Loogo fick uppdraget att göra moderniseringen och föreslog en helt ny logotyp med symbol och text separat. Styrelsen gillade förslaget och gav ok. Den nya logotypen kan användas med enbart symbol eller med symbol och text tillsammans, horisontellt eller vertikalt. Detta utan att tappa igenkänning och identitet.